Actuacions en matèria Covid a Palafrugell

El divendres 23 d'octubre hi va haver resolució d'Alcaldia amb un seguit de mesures destinades a contenir l'expansió de la pandèmia a Palafrugell.

En l'àmbit esportiu destaca:

 

- Suspensió de totes les activitats programades que afectin a col·lectius vulnerables  i persones majors de 65 anys.

- Prohibició d'assistència de públic a les competicions que es duguin a terme a les instal·lacions esportives municipals.

La Festa de l'Esport del 2020, suspesa definitivament

La Festa de l'Esport, que anualment organitza l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, queda definitivament suspesa.

Incicialment estava prevista per el mes d'abril i arrel de la pandèmia es va especular amb la possibilitat de traslladar-la al darrer trimestre de l'any.

Vista la incertesa de la situació actual s'acorda la seva suspensió definitiva.

Esperem poder-la celebrar el 2021