Entrades puntuals

 

Complex esportiu municipal Preus
1 entrada majors de 18 anys 5,80 €
1 entrada majors de 60 anys, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia i menors de 18 anys 4,90 €
1 entrada nens i nenes fins a 5 anys acompanyats d'una persona adulta 0,00 €
1 entrada bany familiar diumenge ( una persona adulta més un acompanyant menor de 13 anys) 5,80 €
1 entrada dissabte tarda i diumenge 4,40 €
5 entrades majors de 18 anys 24,00 €
5 entrades menors de 18 anys, majors de 60 anys, afectats de fibromiàlgia i discapacitats (33%) 19,90 €
1 mes majors de 18 anys 43,90 €
1 mes menors de 18 anys, majors de 60 anys, afectats de fibromiàlgia i discapacitats (33%) 31,10 €
1 trimestre majors de 18 anys 112,70 €
1 trimestre menors de 18 anys, majors de 60 anys, afectats de fibromiàlgia, discapacitats (33%) i aturats (*) 75,00 €
Bonus Pack Fitness de 10 sessions 57,00 €

 

 • Aquestes entrades donen dret a la utilització de les piscines, la sala de fitness – musculació, saunes, zona d'aigües, pistes d’atletisme i zones de gespa.
 • (*) Els abonats i les entrades puntuals d'un trimestre amb tarja d'atur només podran accedir en horari de 7.00 a 18.00 h.
 • La normativa d’ús no permet la utilització de la sala de fitness – musculació, de les saunes i de les activitats del Pack Fitness als menors de 16 anys.

 

Estadi Municipal Preus
1 entrada (1 sessió per dia) 4,00 €
Quota individual per dia 5,50 €
1 entrada (grups a partir de 10 persones: 1 sessió per dia) 3,50 €
1 entrada (grups a partir de 10 persones: 2 sessions per dia) 4,60 €
Abonament durant un any per a entitats (segons conveni) 1.836,00 €
Abonament mensual federat 26,00 €
Abonament trimestral federat 46,00 €
Abonament anual federat 106,00 €

 

 • Aquestes entrades donen dret a la utilització de les pistes d’atletisme, les zones de concursos, les zones de gespa i la sala de musculació.

 

Lloguer d'Instal·lacions

 

Piscina Municipal Preus
1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones) 39,30 €
1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones) entitats amb conveni 28,00 €
   
Pistes d’atletisme  
Competicions atlètiques de mitja jornada (màxim 4 hores) 194,00 €
Competicions atlètiques de jornada completa (màxim 8 hores) 352,00 €
   
Camp de futbol de gespa  
Hora o fracció (sense llum) 123,40 €
Hora o fracció (amb llum)  160,00 €
Hora o fracció conveni sector hoteler (sense llum) 85,50 €
Hora o fracció conveni sector hoteler (amb llum) 120,00 €
Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia) 1.408,00 €
Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia) 5.049,00 €
   
Camp de futbol de gespa artificial El Gregal  
Hora o fracció (sense llum) 67,30 €
Hora o fracció (amb llum) 88,70 €
Hora o fracció (sense llum) mig camp 44,40 €
Hora o fracció (amb llum) mig camp 60,70 €

 

Pavellons poliesportius Pavelló Poliesportiu Pavelló Hoquei Pavelló Annex
1/3 de pista per hora o fracció (sense llum) 11,60 € ... ...
1/3 de pista per hora o fracció (amb llum) 19,60 € ... ...
Tota la pista per hora o fracció (sense llum)  29,60 € 20,40 € 20,40 €
Tota la pista per hora o fracció (amb llum) 53,00 € 30,80 € 30,80 €
Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia) 432,50 € 363,00 € 363,00 €
Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia) 2.260,00 € 1.836,00 € 1.734,00 €

 

Pistes de Pàdel Preus
a) Hora o fracció sense llum 4 persones (preu persona) 5,00 €
b) Hora o fracció sense llum 2 persones (preu persona) 7,00 €
c) Hora o fracció amb llum 4 persones (preu persona) 6,00 €
d) Hora o fracció amb llum 2 persones (preu persona) 8,00 €
e) Hora o fracció sense llum abonats 4 persones (preu persona) 3,00 €
f) Hora o fracció sense llum abonats 2 persones (preu persona) 5,00 €
g) Hora o fracció amb llum abonats 4 persones (preu persona) 3,50 €
h) Hora o fracció amb llum abonats 2 persones (preu persona) 5,50 €

 

 • Si el lloguer es produeix en un dia festiu, el cost s’incrementarà amb el que correspongui a les hores extres festives del personal del PME.
 • Per als lloguers s’ha de respectar la normativa per a les sol.licituds d’utilització de les instal.lacions esportives municipals [normativa].

Normes d'ús del camp de futbol El Gregal


Llegiu també: Normes d'ús generals

Normes específiques del camp de futbol El Gregal

Utilització de les instal.lacions:
 • A nivell col.lectiu, per utilitzar les instal.lacions cal haver fet correctament la reserva.
 • Els alumnes dels centres escolars i els membres de les entitats esportives no podran utilitzar les instal.lacions si no van acompanyats dels seus responsables adults.
Prohibicions d’entrada a les instal.lacions:
 • No es poden entrar objectes de vidre o de qualsevol altre material que es pugui trencar.
 • No es poden entrar animals, excepte casos especials com els gossos pigalls.
Comportament:
 • Cal respectar els altres usuaris.
 • Cal respectar les normes de seguretat de les instal.lacions.
 • Cal respectar les activitats que s’estiguin desenvolupant.
 • Cal fer un bon ús de les instal.lacions i del material esportiu.
 • Cal deixar el material al seu lloc una vegada s’hagi utilitzat.
 • Cal fer ús de les papereres.
 • No es pot menjar ni fumar als vestidors.
 • Cal utilitzar xancletes de goma als vestidors i a les dutxes.
 • Cal no malgastar l’aigua durant la dutxa, és un bé preuat i limitat.
 • Cal deixar els vestidors en bones condicions per als propers usuaris.
Pel que fa al personal del PME:
 • Seguiu les indicacions del personal del PME.
 • Per a qualsevol dubte adreceu-vos al personal del PME.
Horaris i capacitat de les instal.lacions:
 • Cal respectar els horaris de cada espai esportiu.
 • Cal respectar la capacitat màxima de cada espai esportiu.
Activitat física i salut:
 • Cal utilitzar calçat i roba adequada per a la pràctica esportiva.
 • És aconsellable dur a terme una revisió medicoesportiva que determini l’aptitud per a la pràctica esportiva; adreceu-vos a la recepció de la Piscina Municipal.
 • Consulteu el vostre metge en cas que patiu algun problema de salut.
Higiene:
 • No feu servir la roba d’altres persones (tovalloles, banyadors, samarretes...).
 • Eixugueu–vos bé després de la dutxa per evitar infeccions, emprant una tovallola per al cos i una altra per als peus.
Tingueu en compte:
 • El PME no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor a les instal.lacions esportives.
 • El PME no es fa responsable dels danys derivats de l’incompliment de la normes o d’un mal ús de les instal.lacions.
 • El PME podrà expulsar dels seus recintes aquelles persones que incompleixin les normes de règim intern i les pautes de comportament, un cop advertides prèviament.
Suggeriments:
 • El PME de Palafrugell agraeix els suggeriments dels usuaris encaminats a millorar la qualitat del complex esportiu.
 • Per a qualsevol suggeriment o queixa es pot omplir el full que trobareu a totes les instal.lacions per a aquest ús i es tornarà resposta en un període màxim de 20 dies.