Lloguer d'Instal·lacions

 

Piscina Municipal Preus
1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones) 38,50 €
1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones) entitats amb conveni 27,50 €
   
Pistes d’atletisme  
Competicions atlètiques de mitja jornada (màxim 4 hores) 190,00 €
Competicions atlètiques de jornada completa (màxim 8 hores) 345,00 €
   
Camp de futbol de gespa  
Hora o fracció (sense llum) 121,00 €
Hora o fracció (amb llum)  157,00 €
Hora o fracció conveni sector hoteler (sense llum) 85,50 €
Hora o fracció conveni sector hoteler (amb llum) 120,00 €
Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia) 1.380,00 €
Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia) 4.950,00 €
   
Camp de futbol de gespa artificial El Gregal  
Hora o fracció (sense llum) 66,00 €
Hora o fracció (amb llum) 87,00 €
Hora o fracció (sense llum) mig camp 43,50 €
Hora o fracció (amb llum) mig camp 59,50 €

 

Pavellons poliesportius Pavelló 1 Pavelló 2 Pavelló Annex
1/3 de pista per hora o fracció (sense llum) 11,40 € ... ...
1/3 de pista per hora o fracció (amb llum) 19,20 € ... ...
Tota la pista per hora o fracció (sense llum)  29,00 € 20,00 € 20,00 €
Tota la pista per hora o fracció (amb llum) 52,00 € 30,20 € 30,20 €
Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia) 424,00 € 356,00 € 356,00 €
Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia) 2.215,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

 

  • Si el lloguer es produeix en un dia festiu, el cost s’incrementarà amb el que correspongui a les hores extres festives del personal del PME.
  • Per als lloguers s’ha de respectar la normativa per a les sol.licituds d’utilització de les instal.lacions esportives municipals [normativa].