Agenda activitats de lleure (puntuals)

Marxa Popular solidària

29.05.16

marxasolidariaMarxa Popular Solidària per ajudar a Olaya

Info 649488270 (Adrià) 637330418 (Fèlix)

marxapbp@gmail.com